cs-CZen-GB

V Praze dne 26.4.2018

Věc: GDPR a My

Vážení zákazníci,

za pár dní vejde v platnost nařízení EÚ 2016/679 (směrnice GDPR) o nakládání s osobními údaji. Našich marketingových databází se tato směrnice týká, a tak jsme spolu s našimi poradci hledali řešení, jak to udělat, aby naše databáze nespadaly pod působnost GDPR.

Asi se shodneme na tom, že Marketingové databáze nestojí na osobních datech, důležité je zacílení kontaktů. Z toho důvodu jsme se rozhodli neuvádět jména a příjmení osob v našich databázích.

Naše databáze neobsahují a ani nemohou obsahovat souhlasy se zasíláním obchodních sdělení. Pokud respondenta Vaše nabídka zaujme, rád Vám své jméno a souhlas k další komunikaci poskytne. Věříme, že tato jiná technika komunikace neovlivní úspěšnost oslovení cílové skupiny. Odměnou nám společně bude bezkonfliktní vztah směrem ke GDPR.

V případě, že se rozhodnete do databáze jména a příjmení osob doplnit, například pro rozesílku poštovních zásilek, jsme na tento požadavek připraveni. Do našich aplikací jsme zapracovali možnost „Dohledat jména a příjmení do exportu“. V tomto případě naše programy vyhledají konkrétní jména a příjmení osob/podnikatelů ve veřejných zdrojích na internetu a přidají je do výstupního souboru. Z anonymní marketingové databáze se tím stávají osobní data se všemi důsledky z toho plynoucími.

Vyhledáním a doplněním jmen, příjmení a osobních emailů z veřejných zdrojů vyjadřujete souhlas s odběrem osobních údajů, jejichž zpracování může podléhat směrnici GDPR a ostatní platné legislativě ČR.

Údaje o firmách (právnické osoby) směrnicí GDPR ovlivněny nejsou, takže jejich data jsou zpracovávána bez omezení jako dosud.

Pro údaje o podnikatelích a rejstříkových osobách z firem, jejichž zdrojem jsou katalogy firem nebo veřejné státní registry, dle našeho právního rozboru platí omezení, že tyto subjekty mohou být oslovovány v souvislosti s jejich podnikáním.

Jelikož v oblasti osobních dat panuje v tuto chvíli právní nejistota, preferujeme databáze bez osobních údajů.

Marketingové DATABÁZE MERITUM jsou připraveny být stejně efektivní i v éře GDPR!

Za databázový tým MERITUM SOFTWARE s.r.o.

Zdeněk Vaněček – jednatel

manganelo