cs-CZen-GB

Obecné informace

Databáze ekonomických subjektů přehledně řazených dle regionu působnosti.

Upozornění o GDPR: údaje o osobách a živnostnících neobsahují jména, příjmení a emaily obsahující příjmení. Doplnění osobních údajů je možné po odsouhlasení prohlášení, jehož znění naleznete  zde.

Struktura kontaktů: IČ, název, adresa, www, e-mail, telefonní kontakt, obor činnosti.

Upozornění: e-mailové adresy je možné použít pouze podle platné legislativy ČR. E-mailové adresy neobsahují souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č.480/2004Sb. MERITUM SOFTWARE, s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené použitím e-mailových adres v rozporu s platnou legislativou ČR.

Garanční podmínky: Doručitelnost poštovních adres je předpokládána na úrovni 90%. Funkčnost telefonního čísla je předpokládána na úrovni 90%. Za nedoručitelnou je pokládána adresa, jejíž zásilka byla vrácena Českou poštou jako nedoručitelná, za nefunkční telefonní číslo je považováno neexistující telefonní číslo. Za nefunkční kontakty dodáme proti jejich předání odpovídající počet kontaktů nových. Garance platí 30 dnů od dodání dat.

Odeslání databáze probíhá do dvou dnů po uhrazení zálohové faktury.

123movies