cs-CZen-GB
Meritum se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Meritum a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Meritum souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Meritum shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Meritum také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro vás unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardware a software vašeho počítače  zde na Meritum. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Meritum využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Meritum.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Meritum, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Meritum nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Meritum doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Meritum, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Meritum není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Meritum a  mimo rodinu webů Meritum.

Použítí osobních informací

Meritum shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Meritum  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Meritum také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeb dostupných z Meritum a jeho částí. Meritum vás také může kontaktovat prostřednictvím ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Meritum může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb objednaných Meritum a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Meritum nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Meritum udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Meritum za účelem zjištění jaké služby Meritum jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Meritum jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Meritum prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, která k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud si myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webu Meritum se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Meritum; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Meritum nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Meritum používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Meritum pages nebo se tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informace, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Meritum, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Meritum nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Meritum zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Meritum uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněným proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Meritum může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Meritum vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Meritum nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Meritum vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si myslíte, že Meritum se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na nadalapka@seznam.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)

123movies