cs-CZen-GB
Meritum Software se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Meritum Software a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Meritum Software souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Meritum Software shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Meritum Software také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro vás unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardware a software vašeho počítače  zde na Meritum Software. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Meritum Software využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Meritum Software.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Meritum Software, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Meritum Software nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Meritum Software doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Meritum Software, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Meritum Software není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Meritum Software a  mimo rodinu webů Meritum Software.

Použítí osobních informací

Meritum Software shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Meritum Software  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Meritum Software také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeb dostupných z Meritum Software a jeho částí. Meritum Software vás také může kontaktovat prostřednictvím ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Meritum Software může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb objednaných Meritum Software a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Meritum Software nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Meritum Software udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Meritum Software za účelem zjištění jaké služby Meritum Software jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Meritum Software jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Meritum Software prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, která k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud si myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webu Meritum Software se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Meritum Software; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Meritum Software nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Meritum Software používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Meritum Software pages nebo se tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informace, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Meritum Software, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Meritum Software nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Meritum Software zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Meritum Software uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněným proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Meritum Software může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Meritum Software vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Meritum Software nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Meritum Software vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si myslíte, že Meritum Software se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na nadalapka@seznam.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)

123movies