cs-CZen-GB

Vážení přátelé,

již 18 let spravujeme a dodáváme databáze pro obchod a marketing. Vysokou kvalitu dat dosahujeme soustavnou péčí a pravidelnou aktualizací. Téměř od začátku jsme partnerem ČSÚ na základě smlouvy o komerčním využití dat. Dalšími zdroji našich databází jsou telefonní seznamy, veřejné registry státní správy, katalogy, profesní portály. Postupující globalizace trhů nás přiměla, abychom se rozletěli z české kotliny dále za hranice ČR. Proto jsme rozšířili nabídku databází o země středoevropského regionu. Nemalou měrou přispíváte ke kvalitě dat Vy, naši milí zákazníci, kteří nám pomáháte svou zpětnou vazbou udržovat data v dobré kondici. Pokud se potřebujete poradit, zavolejte nám, a naše dlouholeté zkušenosti Vám budou plně k dispozici. Děkujeme za dosavadní přízeň a doufáme, že s Vámi úspěšně vstoupíme do věku dospělosti.

Vaše plnoleté MERITUM SOFTWARE